Toggle

NatuurRijke tuinen wemelen van het leven!

Zolang ik me kan heugen hou ik van buiten zijn; ontmoeting met de ruimte, de lucht en andere elementen; Het fascinerende leven!
Ontmoeting en verwondering geven het leven kleur.

De mogelijkheid om in de inrichting van een buitenruimte – grote of kleine tuinen;
privé of openbaar – de voorwaarden te scheppen zodat er veel verschillende dieren en planten kunnen wonen, maakt me blij.

De kunst is om een wezenlijke basis te creëren, een tuin te ontwerpen, die het goede en mooie leven faciliteert zonder vorm en schoonheid te verliezen!
Et Voilà: De Tuinen van Marleen van Tilburg; tuinen die tot de verbeelding spreken!