Toggle

Het proces, van droom tot realiteit

Door met hart hoofd en handen, met de belangrijkste betrokkenen in een gezamenlijk proces de nieuwe buitenruimte of tuin in te richten, zal er waarlijk een transitie plaats kunnen vinden, waarbij mensen anders aan zullen gaan kijken tegen hun rol als medebewoner van onze mooie wereld!

 • Over de aanpak en het proces

  Elke nieuwe tuininrichting vraagt om een sociaal proces. Of het nu om particuliere tuinen, tuinen bij zorginstelling, openbare tuinen of Groene Schoolpleinen gaat; het draait altijd om de mensen die van de tuin gebruik zullen gaan maken.

   

  Hoe een participatief proces het beste te doorlopen is, is een keuze afhankelijk van een aantal dingen, waar we in het begin van het proces al over na moeten denken.
  Hoe het proces onder de gegeven omstandigheden het beste vormgegeven kan worden, zal altijd afgestemd moeten worden met de opdrachtgevers en/of andere vanaf het begin bij het project betrokken belanghebbenden. Hiervoor is het belangrijk al snel na het besluit om met een proces te starten, of liever gezegd op het moment van dit besluit, als eerste een projectgroep samen te stellen en een projectleider aan te wijzen. Van daaruit kan een boeiend en bloeiend proces ontstaan, wat uiteindelijk letterlijk zijn vruchten af zal werpen.

 • Over de projectgroep

  Natuurlijk is het bij kleinere en eenvoudigere projecten, zoals bijvoorbeeld bij de (her-) inrichting van een schoolplein minder ingewikkeld dan voor het herinrichten van een grootstedelijk plein, waar misschien wel duizenden mensen in de buurt wonen. Maar de rol van de projectgroep is altijd een belangrijke, zeker als het een project is waarbij heel veel verschillende partijen betrokken (zullen) zijn.

  Aan de projectgroep nemen bij voorkeur vertegenwoordigers van verschillende partijen (lees belanghebbenden) deel. Denk aan de eigenaar van het terrein; soms gemeenten of woningbouwverenigingen of misschien wel beiden, maar ook vertegenwoordigers van belangrijke sociale partijen in de wijk en een of meerdere vertegenwoordigers van de (potentiele) gebruikers van het te ontwerpen en in te richten terrein.
  De projectgroep moet niet te groot zijn, maar het is wel zaak dat er vertegenwoordigers van; voor het proces strategisch belangrijke partijen aan deelnemen.

  Een projectgroep is niet statisch en zal in de loop der tijd anders van samenstelling worden. Bepaalde mensen die in het begin van het proces een belangrijke rol spelen, zullen plaats maken voor nieuwe vertegenwoordigers, rollen waar het proces en het project op dat moment om vragen.

  Dat dit proces voor elke plek anders is, is evident. Dat het proces niet altijd even gemakkelijk zal zijn is dat ook. Maar dat het altijd de moeite waard is, hebben heel veel projecten al bewezen

  Wil je meer weten over het maken van een ontwerp in een participatief proces, vul dan het contactformulier in, waarna we een afspraak kunnen maken.

  Misschien vind je het leuk om al vast het cadeautje te downloaden, waarin je kunt zien hoe je een mogelijke werkvorm kunt doen binnen de school, om te komen tot een gezamenlijk ontwerp voor het Groene Schoolplein.