Toggle

Tuinen voor 0-100+

Belevingstuin DC Willem Felsoord, Delft

In het dagcentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking Het Willem Felsoord, draait alles om ‘beleving’. Er worden producten gemaakt en activiteiten gedaan. Daarbij gaat het niet om het resultaat, maar om zinvol bezig zijn. Mensen met verschillende niveaus en vaardigheden doen samen activiteiten. De één helpt daarbij de ander. Beiden leren van elkaar (tekst fonds 1818).

Lees meer