Toggle

Openbare voedsel en moestuinen

Dat het mogelijk is, met meerdere mensen, midden in druk bewoonde wijken, gezamenlijk te tuinieren, groenten en fruit te verbouwen en te oogsten in openbare tuinen, kunt u in deze projectomschrijvingen lezen.
  • Voedseltuin Overvecht

  • Voedseltuin IJplein